CLDC Holds 29th Convention

“Masayang pagtanggap sa ating ika-29 na kombensyong pag-distrito dito sa napakagandang Mimosa Golf and Country Club, Clark Freeport, Pampanga. Ang kombensyon ay hindi lamang po panahon ng sama-samang paggawa ng business para sa buhay at gawain ng distrito, ito’y panahon din ng pagpapanariwang espiritual, reunion ng ‘pamilya’, pagpapanayam ng pagsasama, at pagpapahinga. . . PAGBABAGO TUNGO SA PAGLAGO ang tema ng ating kombensyon ngayong taon. Tumutukoy ito hindi lamang sa mga programa at sistema kundi pangunahin sa tao mismo, ang pastor.” (Excerpt from the District Sup’t.’s Report, Dec. 1, 2009).

Advertisements